Frozen Ashoka Suran (Cut)

Product Code: FA2142

Brand: Ashoka

Pack size: 12x310g

Country origin: IN